Paternal imprisonment, fatherhood, and family relationships

door
Simon Venema
6/10/2022
leestijd 1 uur of meer

De detentie van een vader kan grote gevolgen hebben voor gezinnen.

Dit proefschrift biedt inzicht in het complexe samenspeltussen detentie, vaderschap en gezinsrelaties. Uit het proefschrift blijkt datde detentie van een vader verschillende gevolgen heeft voor het gezinsleven,variërend van geen gevolgen, negatieve gevolgen tot zelfs positieve gevolgen.Dit is afhankelijk van zowel de kwaliteit van relaties binnen het gezinvoorafgaand aan de detentie als van bestaande risico’s zoals huiselijk geweld,detentiegeschiedenis en middelenproblematiek. Tijdens detentie spelen demogelijkheden om betekenisvol gezinscontact te kunnen onderhouden een crucialerol in hoe de detentie het gezinsleven beïnvloedt. Deze invloed strekt zich uittot de periode na vrijlating uit detentie. Gezinnen met sterke gezinsrelatieszijn weerbaarder tegen de negatieve gevolgen van de detentie van een vader.Bovendien blijkt betrokken vaderschap na detentie samen te hangen met eenverminderde kans op terugval in criminaliteit. Gezamenlijk vormen dezeinzichten een essentiële basis voor het ontwikkelen van effectief beleid om deonbedoelde en overwegend negatieve gevolgen van de detentie van een ouder voorgezinnen te beperken. Het is mijn hoop dat dit proefschrift waardevol is vooriedereen die zich inzet om gezinnen waarbij een ouder gedetineerd is teondersteunen.

Download bijlage
Gezinsondersteunende producten
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
15/3/2023
leestijd 1 uur of meer

Gids ‘Jij staat er niet alleen voor’ helpt kinderen met ouder in detentie

Expertisecentrum K I N D heeft een digitale gids uitgebracht voor familieleden en onderwijzers van kinderen met een ouder in detentie. 

Workshops, activiteiten en trainingen
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 5 minuten

Workshop moodboard

Een leuke manier om elkaar te leren kennen, is door het maken van een moodboard. Vader en kind kunnen beide creatief aan de slag en kunnen zo ook tot leuke gespreksstof komen.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
26/9/2023
leestijd 1 uur of meer

Fatherhood and Reoffending after Release from Prison: The Importance of Co-Residing With a Partner and Children

Wetenschappelijk artikel - Venema, et al. (2023). Fatherhood and Reoffending after Release from Prison: The Importance of Co-Residing With a Partner and Children.