Experiences of fatherhood in prison: A thematic analysis of differences between fathers in a family approach programme and a comparison group

door
Simon Venema
Eric Blaauw
Marieke Haan
René Veenstra
6/10/2022
leestijd 1 uur of meer

In dit onderzoek bestuderen we de ervaringen van vaders die deelnemen aan de Gezinsbenadering in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem.

De Gezinsbenadering is een aanpak om gezinnen waarbij de vader in detentie verblijft te ondersteunen.Hierbij vergelijk ik de ervaringen van deelnemers van de Gezinsbenadering meteen groep van vaders in detentie die niet deelnemen aan deze aanpak. Op basis van analyses van 39 diepte-interviews komt naar voren dat er vier verschillenzijn tussen de ervaringen van deelnemers van de Gezinsbenadering devergelijkingsgroep. Vaders die deelnemen aan de Gezinsbenadering 1) beschrijven meer positieve betrokkenheid in het contact met hun kinderen, 2) reflecteren positiever op hun eigen rol als vader vanuit de gevangenis, 3) ervaren dat hun deelname aan de Gezinsbenadering een belangrijke rol speelt in hoe de detentiede kwaliteit van de vader-kind relatie beïnvloedt, en 4) uiten vaker onzekerheid en voorzichtigheid wanneer ze spreken over de verwachtingen van het gezinsleven na detentie ten opzichte van de vergelijkingsgroep. Dit onderzoektoont aan dat programma’s zoals de Gezinsbenadering kunnen bijdragen aan de ondersteuning van gezinnen waarbij de vader in detentie verblijft.

Download bijlage
Theoretische modellen
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
31/1/2023
leestijd 15 minuten

Shortlist: 27 steps towards a child-friendly prison

There are many steps that prisons can take to focus on child friendliness. However, sometimes it is difficult to have a clear overview of what you can do and the steps that need to be taken. That i...

Werkdocumenten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 5 minuten

Gezinsactiviteitenkalender

Een kalender om overzichtelijk gezinsactiviteiten in te plannen. Deze gezinsactiviteiten kunnen ingepland worden door een activiteitencommissie binnen de PI.

Workshops, activiteiten en trainingen
Activerende aanpak
Vernieuwd
24/1/2024
leestijd 30 minuten

Werkboek training 'Vaderrol in Detentie'

Voor u ligt het werkboekje van de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg.