Kenmerken van vaders in detentie: Een verkennend onderzoek

door
Eric Blaauw
Petrick Glasbergen
Simon Venema
6/10/2022
leestijd 1 uur of meer

In dit onderzoek worden nieuw verworven kerngegevens rondom vaderschap, gezin en detentie besproken.

Dit onderzoek heeft zich gefocust op het verschaffen van nieuwe kerngegevens rondom vaderschap, gezin en detentie, welke tot nu toe nog ontbraken. Onder andere onderwerpen zoals gezinssamenstelling, gezinscontact en de kwaliteit van gezinsrelaties zijn hierin aan bod gekomen, evenals de verwachtingen na detentie gedurende verschillende perioden.

Download bijlage
Posters
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
10/11/2022
leestijd 5 minuten

Poster kindertekeningen

Deze posters kunnen opgehangen worden in de penitentiaire inrichting en kunnen bijdragen aan het kindvriendelijker maken van de PI.

Werkdocumenten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 5 minuten

Gezinsactiviteitenkalender

Een kalender om overzichtelijk gezinsactiviteiten in te plannen. Deze gezinsactiviteiten kunnen ingepland worden door een activiteitencommissie binnen de PI.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 1 uur of meer

Paternal imprisonment and father–child relationships: a systematic review

Een artikel geschreven door Simon Venema, Marieke Haan, Eric Blaauw en René Veenstra die gepubliceerd is in 'Criminal Justice and Behavior'.