Onze missie

Met ons initiatief willen we een bijdrage leveren aan het kindvriendelijker maken van het Nederlandse gevangeniswezen. Dit doen we door (wetenschappelijk) onderzoek uit te voeren en producten te ontwikkelen waar gevangenissen wat aan hebben. We doen dit in samenwerking met de doelgroep, professionals, studenten en onderzoekers.

Werkt u met ouders in detentie of kinderen met een ouder in detentie en wilt u weten wat u kunt doen? Neem dan vooral contact met ons op!

Een samenwerking tussen:

Kinderen met een ouder in detentie

Een aantal feiten op een rijtje.

25.000

kinderen met een ouder in detentie in Nederland.

93,5%

van de gedetineerden is een man.

50% tot 60%

van alle mannen in detentie is een vader.

800.000

kinderen met een ouder in detentie in de Europese Unie.

De Gezinsbenadering in een notendop

De Gezinsbenadering is een inrichtingsbrede en -overstijgende aanpak om gezinnen waarbij de ouder in detentie verblijft te ondersteunen.

Doelen:
1. Het beperken van detentieschade bij de kinderen met een ouder in detentie.
2. Het doorbreken van criminogene gezinssituaties/het bevorderen van positieve gezinssituaties.
3. Het terugdringen van recidive van de ouder.
4. Het doorbreken van de transgenerationele overdracht van criminaliteit van ouder op kind.

De Gezinsbenadering uit zich op veel manieren. Deze hebben we ondergebracht in drie niveaus van kindgericht werken in een penitentiaire inrichting.

Naar de kennisbank

Innovatiewerkplaats

Het onderzoek naar de Gezinsbenadering wordt gecoördineerd vanuit de Innovatiewerkplaats van het Lectoraat Verslavingskunde & Forensische Zorg. Dit is een (fysieke) ruimte in de PI Veenhuizen waar studenten, onderzoekers, docenten, professionals en de doelgroep bijeenkomen om samen vorm te geven aan het wetenschappelijk onderzoek en de doorontwikkeling van de Gezinsbenadering. Deze Innovatiewerkplaats heeft de Prison Achievement Award 2022 gewonnen.
Bekijk hier de website van de Hanzehogeschool over de IWP Gezinsbenadering.

Over deze award →

Onze partners

Samen bereiken we meer. Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de organisaties waar we mee samen werken en initiatieven waar we bij aangesloten zijn.

Exodus logoWij Groningen LogoLogo verslavingszorg noord nederlandlogo defence for childrenLogo reclassering nederlandlgoo children of prisoners europelogo europrislogo geestkracht fnologo expertisecentrum kind