Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kinderen met een ouder in detentie

En dit doen we al sinds 2013. Al onze kennis en praktijkervaringen hebben we samengebracht op dit platform. Gratis voor iedereen om te gebruiken, binnen én buiten de gevangenis.

Naar de kennisbank
papa en dochter illustratie Gezinsbenadering

Een samenwerking tussen:

- UITGELICHT

Experiences of fatherhood in prison: A thematic analysis of differences between fathers in a family approach programme and a comparison group

In dit onderzoek bestuderen we de ervaringen van vaders die deelnemen aan de Gezinsbenadering in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem.

Lees meer

Wat is de Gezinsbenadering?

De Gezinsbenadering is een inrichtingsbrede en -overstijgende aanpak om gezinnen waarbij een ouder in detentie verblijft te ondersteunen.

Er zijn dagelijks duizenden kinderen in Nederland met een ouder in detentie.
De gevolgen: vergrote kans op gedragsproblematiek; intergenerationele doorgave van crimineel gedrag & detentie; emotionele schade; verminderde schoolprestaties.
De Dienst Justitiële Inrichtingen in Nederland wordt onder andere middels het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgeroepen om in actie te komen. Gevangenissen kunnen veel doen om deze kinderen te ondersteunen.

Op dit platform bieden we dan ook kennis, praktische tips en gezinsondersteunende producten.

Lees meer

Voor wie is deze website?

De informatie op deze site is primair gericht op personen die (in)direct betrokken zijn bij het gevangeniswezen.

Wat bieden wij?
Op deze website is (wetenschappelijke) informatie en zijn praktische tools te vinden die helpend zijn om kindgericht te werken binnen de penitentiaire inrichting. Al deze informatie is ingedeeld binnen ons model van kindgericht werken in de penitentiaire inrichting: faciliterend, activerend, intensief.

De informatie op deze website wordt doorlopend geactualiseerd.

Bekijk het model

Populair in de kennisbank

Uitleg over het Piramide Model: drie niveaus van kindvriendelijk werken in een PI

Alle acties die penitentiaire inrichtingen uit kunnen voeren op het gebied van kindgericht werken zijn in te delen in drie niveaus: 1) het facilitaire niveau, 2) het actieve niveau, en 3) het intensieve niveau.

Verder lezen →

Recente toevoegingen aan onze kennisbank

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
17/6/2024
leestijd 1 uur of meer

Kenmerken van vaders in detentie: Een verkennend onderzoek

Onderzoek naar nog ontbrekende kerngegevens rondom vaderschap, detentie en gezin.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
20/3/2024
leestijd 1 uur of meer

Experiences of fatherhood in prison: A thematic analysis of differences between fathers in a family approach programme and a comparison group

Experiences of fatherhood in prison: A thematic analysis of differences between fathers in a family approach programme and a comparison group

(Wetenschappelijk) onderzoek
Activerende aanpak
Vernieuwd
20/3/2024
leestijd 15 minuten

Gezinnen in detentie

Volgens het CBS waren er in 2023 ruim 30.000 gedetineerden in Nederland, waarvan het overgrote deel man (ruim 28.000).

9+ jaar (actie)onderzoek naar kindvriendelijkheid

In een samenwerking van het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg van de Hanzehogeschool met de PI Esserheem, de PI Norgerhaven en PI Leeuwarden hebben we onze theoretische kennis ook kunnen testen in de praktijk. Ons eigen lab zou je kunnen zeggen. Hier hebben we verfijnd, bijgeschaafd en verbeterd waar nodig.

Onze missie

Meerdere doelen en altijd staat het kind centraal

Marie-Anne de Groot
Vestigingsdirecteur PI Veenhuizen

“Het doel van de Gezinsbenadering is te voorkomen dat kinderen schade ondervinden doordat hun vader in de gevangenis zit. Doel is ook dat gedetineerden niet terugvallen in crimineel gedrag, maar hun vaderrol invullen. Doel is natuurlijk ook om te voorkomen dat sprake kan zijn van intergenerationele overdracht waardoor een kind net als de vader het foute pad op gaat. Bij al deze doelen staat altijd het belang van het kind centraal.”

Verder lezen →
Gezinskamer in PI Veenhuizen

Een gevangenis vol knuffels en kaartspellen

Richard
Deelnemende vader in Veenhuizen

Richard zit een gevangenisstraf van 4 jaar uit. Thuis heeft hij een vrouw en twee kinderen. Met hen heeft hij veel contact, want Richard zit in een kindvriendelijke gevangenis op de vadervleugel. "Ik kan ze gewoon helpen met hun huiswerk."

Verder lezen →