Gezinnen in detentie

door
Josje ten Kate
6/10/2022
leestijd 15 minuten

Volgens het CBS waren er in 2023 ruim 30.000 gedetineerden in Nederland, waarvan het overgrote deel man (ruim 28.000). Dat gevangenschap grote impact kan hebben op het leven van gedetineerden is al langer bekend. Maar hoe heeft detentie van een vader invloed op zijn gezin?

Wie denkt aan de gevolgen van detentie van een vadervoor de relaties binnen zijn gezin, zal waarschijnlijk vooral denken aan negatieve gevolgen. Zo kunnen kinderen problemen ontwikkelen op emo­tioneel gebied en kunnen hun prestatiesop school achteruit gaan. Ook kunnen zowel moeder als kind te maken krijgen met mentale klachten. Maar naast sterk negatieve gevolgen kan de detentie van een vader ook weinig, of in een aantal gevallen zelfs een positief, effect hebben op een ge­zin. Zo kunnen relaties de tijd krijgen om te herstellen, of kunnen de gevolgen miniem zijn wanneer een vader voor detentie al niet betrokken was bij het gezin. Het lijkt er dus op dat de dynamiek binnen een gezin invloed kan hebben op de invloed van de detentie van een vader.

Download bijlage
Theoretische modellen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
31/1/2023
leestijd 10 minuten

Het Piramide Model: drie niveaus van kindvriendelijk werken in een PI

In dit model zijn de drie niveaus van kindgericht werken in de penitentiaire inrichting weergegeven. Deze niveaus zijn: 1) het facilitaire niveau, 2) het actieve niveau, en 3) het intensieve niveau.

Workshops, activiteiten en trainingen
Activerende aanpak
Vernieuwd
24/1/2024
leestijd 30 minuten

Werkboek training 'Vaderrol in Detentie'

Voor u ligt het werkboekje van de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg.

Werkdocumenten
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
7/6/2023
leestijd 15 minuten

Aanmeldroute vadervleugel

In dit document is de route die een vader doorloopt om op de vadervleugel geplaatst te kunnen worden overzichtelijk weergegeven. Hierin is ook...