Werkboek training 'Vaderrol in Detentie'

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 30 minuten

Voor u ligt het werkboekje van de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg.

Voor u ligt de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg.

De training ‘Vaderrol in detentie’ biedt handvaten voor een training die gegeven kan worden aan vaders die in detentie zitten. In de training wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een vaderrol die past bij de gezinssituatie en de wensen van de gedetineerde vaders en aan het contact dat de vaders hebben met hun gezin tijdens de detentieperiode. De training ‘Vaderrol in detentie’ bestaat uit vijf bijeenkomsten, elke bijeenkomst heeft zijn eigen doel en elke oefening in de bijeenkomst heeft zijn eigen subdoel.

De training ‘Vaderrol in detentie’ is ontstaan uit een ontwerpscriptie in opdracht van de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg. Deze training is in co-creatie gemaakt door vaders, professionals, studenten en onderzoekers.

Download bijlage
Werkdocumenten
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
7/6/2023
leestijd 15 minuten

Aanmeldroute vadervleugel

In dit document is de route die een vader doorloopt om op de vadervleugel geplaatst te kunnen worden overzichtelijk weergegeven. Hierin is ook...

Werkdocumenten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 5 minuten

Gezinsactiviteitenkalender

Een kalender om overzichtelijk gezinsactiviteiten in te plannen. Deze gezinsactiviteiten kunnen ingepland worden door een activiteitencommissie binnen de PI.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
26/9/2023
leestijd 1 uur of meer

Fatherhood and Reoffending after Release from Prison: The Importance of Co-Residing With a Partner and Children

Wetenschappelijk artikel - Venema, et al. (2023). Fatherhood and Reoffending after Release from Prison: The Importance of Co-Residing With a Partner and Children.