Handboek training 'Vaderrol in Detentie'

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 1 uur of meer

Handboek training 'Vaderrol in Detentie.'

Voor u ligt de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg.

De training ‘Vaderrol in detentie’ biedt handvaten voor een training die gegeven kan worden aan vaders die in detentie zitten. In de training wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een vaderrol die past bij de gezinssituatie en de wensen van de gedetineerde vaders en aan het contact dat de vaders hebben met hun gezin tijdens de detentieperiode. De training ‘Vaderrol in detentie’ bestaat uit vijf bijeenkomsten, elke bijeenkomst heeft zijn eigen doel en elke oefening in de bijeenkomst heeft zijn eigen subdoel.

De training ‘Vaderrol in detentie’ is ontstaan uit een ontwerpscriptie in opdracht van de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg. Deze training is in co-creatie gemaakt door vaders, professionals, studenten en onderzoekers.

Download bijlage
(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
6/2/2023
leestijd 1 uur of meer

An exploration of imprisoned fathers’ needs in the Netherlands

Dit artikel dat met medewerking van Petrick Glasbergen geschreven is door Simon Venema en Eric Blaauw is gepubliceerd in Prison Service Journal en gaat over de belangrijkste behoeftes van vaders in...

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
26/9/2023
leestijd 1 uur of meer

Fatherhood and Reoffending after Release from Prison: The Importance of Co-Residing With a Partner and Children

Wetenschappelijk artikel - Venema, et al. (2023). Fatherhood and Reoffending after Release from Prison: The Importance of Co-Residing With a Partner and Children.

Posters
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
10/11/2022
leestijd 5 minuten

Poster kindertekeningen

Deze posters kunnen opgehangen worden in de penitentiaire inrichting en kunnen bijdragen aan het kindvriendelijker maken van de PI.