Drum & bass document

door
Petrick Glasbergen
Simon Venema
6/10/2022
leestijd 15 minuten

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen binnen de Gezinsbenadering getoetst kunnen worden. Deze grondslag biedt een stip aan de horizon voor de Gezinsbenadering.

In onze zoektocht naar een theoretische onderbouwing en een praktische grondslag voor de Gezinsbenadering zijn we uitgekomen bij drie documenten:

i) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties (1989)

ii) Aanbeveling van de Raad van Europa aangaande kinderen van gedetineerde ouders van de Raad van Europa (2018), in samenwerking met Children of Prisoners Europe

iii) Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens van de Raad van Europa (1950)

Bovenstaande documenten zorgen voor een duidelijk kaderen een helder coördinatiemechanisme voor de diverse programmaonderdelen en voor eenduidigheid in taalgebruik voor de verschillende professionals en studenten die zich bezighouden met de Gezinsbenadering. De richtlijnen die uit deze documenten volgen sluiten aan bij de doelstellingen van de Gezinsbenadering.

Dit “Drum & Bass document” is een groeidocument dat onderhevig is aan veranderingen en nieuwe inzichten. De bedoeling is om één keer per kwartaal het document te herzien en eventueel een nieuwe versie aan te leveren.

Download bijlage
Workshops, activiteiten en trainingen
Activerende aanpak
Vernieuwd
26/2/2024
leestijd 1 uur of meer

Handboek training 'Vaderrol in Detentie'

Voor u ligt de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg.

Theoretische modellen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
4/2/2023
leestijd 10 minuten

The Piramid Model: three levels of child-oriented work in prisons

All actions that penal institutions can carry out in the field of child-oriented work can be divided into three levels: 1) the facilitative level, 2) the active level, and 3) the intensive level.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
6/2/2023
leestijd 1 uur of meer

An exploration of imprisoned fathers’ needs in the Netherlands

Dit artikel dat met medewerking van Petrick Glasbergen geschreven is door Simon Venema en Eric Blaauw is gepubliceerd in Prison Service Journal en gaat over de belangrijkste behoeftes van vaders in...