Drum & bass document

door
Petrick Glasbergen
Simon Venema
6/10/2022
leestijd 15 minuten

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen binnen de Gezinsbenadering getoetst kunnen worden. Deze grondslag biedt een stip aan de horizon voor de Gezinsbenadering.

In onze zoektocht naar een theoretische onderbouwing en een praktische grondslag voor de Gezinsbenadering zijn we uitgekomen bij drie documenten:

i) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties (1989)

ii) Aanbeveling van de Raad van Europa aangaande kinderen van gedetineerde ouders van de Raad van Europa (2018), in samenwerking met Children of Prisoners Europe

iii) Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens van de Raad van Europa (1950)

Bovenstaande documenten zorgen voor een duidelijk kaderen een helder coördinatiemechanisme voor de diverse programmaonderdelen en voor eenduidigheid in taalgebruik voor de verschillende professionals en studenten die zich bezighouden met de Gezinsbenadering. De richtlijnen die uit deze documenten volgen sluiten aan bij de doelstellingen van de Gezinsbenadering.

Dit “Drum & Bass document” is een groeidocument dat onderhevig is aan veranderingen en nieuwe inzichten. De bedoeling is om één keer per kwartaal het document te herzien en eventueel een nieuwe versie aan te leveren.

Download bijlage
(Wetenschappelijk) onderzoek
Activerende aanpak
Vernieuwd
20/3/2024
leestijd 1 uur of meer

Paternal imprisonment, fatherhood, and family relationships

De detentie van een vader kan grote gevolgen hebben voor gezinnen.

Gezinsondersteunende producten
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
15/3/2023
leestijd 1 uur of meer

Gids ‘Jij staat er niet alleen voor’ helpt kinderen met ouder in detentie

Expertisecentrum K I N D heeft een digitale gids uitgebracht voor familieleden en onderwijzers van kinderen met een ouder in detentie. 

Theoretische modellen
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
26/4/2023
leestijd 15 minuten

Shortlist: 27 stappen richting een kindvriendelijke gevangenis

Er zijn veel stappen die gevangenissen kunnen zetten om in te zetten op kindvriendelijkheid. Soms is het echter moeilijk om door de bomen het bos te zien. Daarom hebben we een lijst ontwikkeld met...