Drum & bass document

door
Petrick Glasbergen
Simon Venema
6/10/2022
leestijd 15 minuten

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen binnen de Gezinsbenadering getoetst kunnen worden. Deze grondslag biedt een stip aan de horizon voor de Gezinsbenadering.

In onze zoektocht naar een theoretische onderbouwing en een praktische grondslag voor de Gezinsbenadering zijn we uitgekomen bij drie documenten:

i) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties (1989)

ii) Aanbeveling van de Raad van Europa aangaande kinderen van gedetineerde ouders van de Raad van Europa (2018), in samenwerking met Children of Prisoners Europe

iii) Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens van de Raad van Europa (1950)

Bovenstaande documenten zorgen voor een duidelijk kaderen een helder coördinatiemechanisme voor de diverse programmaonderdelen en voor eenduidigheid in taalgebruik voor de verschillende professionals en studenten die zich bezighouden met de Gezinsbenadering. De richtlijnen die uit deze documenten volgen sluiten aan bij de doelstellingen van de Gezinsbenadering.

Dit “Drum & Bass document” is een groeidocument dat onderhevig is aan veranderingen en nieuwe inzichten. De bedoeling is om één keer per kwartaal het document te herzien en eventueel een nieuwe versie aan te leveren.

Download bijlage
Gezinsondersteunende producten
Activerende aanpak
Vernieuwd
3/4/2023
leestijd 30 minuten

Vaderschapstips voor (beeld)bellen

Detentieschade bij kinderen kan voorkomen worden wanneer de vader betrokken blijft bij de opvoeding. In dit boekje vind je tips voor vaders om betrokken te blijven bij het leven van zijn kind.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 1 uur of meer

Paternal imprisonment and father–child relationships: a systematic review

Een artikel geschreven door Simon Venema, Marieke Haan, Eric Blaauw en René Veenstra die gepubliceerd is in 'Criminal Justice and Behavior'.

Theoretische modellen
Vernieuwd
25/1/2023
leestijd 15 minuten

Drum & bass document

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen...