Drum & bass document

door
Petrick Glasbergen
Simon Venema
6/10/2022
leestijd 15 minuten

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen binnen de Gezinsbenadering getoetst kunnen worden. Deze grondslag biedt een stip aan de horizon voor de Gezinsbenadering.

In onze zoektocht naar een theoretische onderbouwing en een praktische grondslag voor de Gezinsbenadering zijn we uitgekomen bij drie documenten:

i) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties (1989)

ii) Aanbeveling van de Raad van Europa aangaande kinderen van gedetineerde ouders van de Raad van Europa (2018), in samenwerking met Children of Prisoners Europe

iii) Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens van de Raad van Europa (1950)

Bovenstaande documenten zorgen voor een duidelijk kaderen een helder coördinatiemechanisme voor de diverse programmaonderdelen en voor eenduidigheid in taalgebruik voor de verschillende professionals en studenten die zich bezighouden met de Gezinsbenadering. De richtlijnen die uit deze documenten volgen sluiten aan bij de doelstellingen van de Gezinsbenadering.

Dit “Drum & Bass document” is een groeidocument dat onderhevig is aan veranderingen en nieuwe inzichten. De bedoeling is om één keer per kwartaal het document te herzien en eventueel een nieuwe versie aan te leveren.

Download bijlage
Werkdocumenten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 5 minuten

Gezinsactiviteitenkalender

Een kalender om overzichtelijk gezinsactiviteiten in te plannen. Deze gezinsactiviteiten kunnen ingepland worden door een activiteitencommissie binnen de PI.

Workshops, activiteiten en trainingen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
27/1/2023
leestijd 5 minuten

Creatief maskers maken

Verschuil jij je achter een masker? Met deze workshop komen vader en kind op een leuke en creatieve manier meer over elkaar te weten.

Werkdocumenten
Intensieve aanpak
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 10 minuten

Reglement gezinskamer

Dit reglement bevat regels en voorwaarden voor het gebruik van de gezinskamer.