Vaderschapsplan

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 30 minuten

Wanneer vaders worden geplaatst op de vadervleugel is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het creëren en behouden van positieve gezinsrelaties en het verminderen van detentieschade. Door het implementeren van een vaderschapsplan, kunnen deze doelen bereikt worden.

Het vaderschapsplan heeft verschillende doelstellingen. Er wordt hiermee namelijk een plan gemaakt om tijdens detentie aan gezamenlijk geformuleerde gezinsdoelen te werken. Verder vormt het plan de rode draad van het integrale programma van de vadervleugel en maakt het plan het maatwerktraject inzichtelijk.

Het vaderschapsplan sluit aan bij het intakeformulier van de vadervleugel en gaat dieper in op de motivatie en gewenste uitkomsten van de vader.

Download bijlage
(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
6/2/2023
leestijd 1 uur of meer

An exploration of imprisoned fathers’ needs in the Netherlands

Dit artikel dat met medewerking van Petrick Glasbergen geschreven is door Simon Venema en Eric Blaauw is gepubliceerd in Prison Service Journal en gaat over de belangrijkste behoeftes van vaders in...

Gezinsondersteunende producten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 10 minuten

Memory spel

Een memory spel met zowel gesloten als open vragen. Memory kan het geheugen, het concentratievermogen, de taalontwikkeling, en de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind stimuleren.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 1 uur of meer

De Gezinsbenadering in penitentiaire inrichtingen: verbinding tussen gedetineerde vader en kind

Dit artikel, gepubliceerd in 'Verslaving in context', is geschreven door Simon Venema, Petrick Glasbergen en Annelies Kassenberg.