Vaderschapsplan

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 30 minuten

Wanneer vaders worden geplaatst op de vadervleugel is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het creëren en behouden van positieve gezinsrelaties en het verminderen van detentieschade. Door het implementeren van een vaderschapsplan, kunnen deze doelen bereikt worden.

Het vaderschapsplan heeft verschillende doelstellingen. Er wordt hiermee namelijk een plan gemaakt om tijdens detentie aan gezamenlijk geformuleerde gezinsdoelen te werken. Verder vormt het plan de rode draad van het integrale programma van de vadervleugel en maakt het plan het maatwerktraject inzichtelijk.

Het vaderschapsplan sluit aan bij het intakeformulier van de vadervleugel en gaat dieper in op de motivatie en gewenste uitkomsten van de vader.

Download bijlage
Workshops, activiteiten en trainingen
Activerende aanpak
Vernieuwd
24/1/2024
leestijd 30 minuten

Werkboek training 'Vaderrol in Detentie'

Voor u ligt het werkboekje van de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg.

Workshops, activiteiten en trainingen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
27/1/2023
leestijd 5 minuten

Creatief maskers maken

Verschuil jij je achter een masker? Met deze workshop komen vader en kind op een leuke en creatieve manier meer over elkaar te weten.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
7/6/2023
leestijd 1 uur of meer

Vergeten Vaders

Met het project ‘Vergeten vaders: Aandacht voor jongvolwassen vaders in detentie’ is door Simon Venema, Petrick Glasbergen en Eric Blaauw onderzoek gedaan naar de samenhang tussen jongvolwassenheid...