Reglement gezinskamer

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 10 minuten

Dit reglement bevat regels en voorwaarden voor het gebruik van de gezinskamer.

Om bezoek te mogen ontvangen in de gezinskamer, dient vader in detentie akkoord te gaan met deze opgestelde regels en voorwaarden. Dit reglement is opgesteld voor vaders op de vadervleugel.

Download bijlage
Posters
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
10/11/2022
leestijd 5 minuten

Posters

Deze posters kunnen opgehangen worden in de penitentiaire inrichting. De posters zijn specifiek gericht op het vervullen van een vaderrol voor vaders in detentie.

Gezinsondersteunende producten
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
15/3/2023
leestijd 1 uur of meer

Gids ‘Jij staat er niet alleen voor’ helpt kinderen met ouder in detentie

Expertisecentrum K I N D heeft een digitale gids uitgebracht voor familieleden en onderwijzers van kinderen met een ouder in detentie. 

Gezinsondersteunende producten
Intensieve aanpak
Vernieuwd
8/3/2023
leestijd 30 minuten

Vaderschapsplan

Het vaderschapssplan is ontwikkeld om detentieschade te verminderen en positieve gezinsrelaties te creëren en te behouden. Dit kan gebruikt worden voor vaders op de vadervleugel.