Een dag brandweerman

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 10 minuten

Tijdens deze workshop zijn gedetineerde vader en kind een dag brandweermannen. Ook kunnen vader en kind veel leren van brandweermannen over de brandweer en het gevaar van vuur.

Om de band tussen gedetineerde vader en kind(eren) te versterken of ontwikkelen, is het van belang om samen activiteiten te ondernemen. Ook is dit een erg educatieve activiteit waar zowel vader als kind(eren) van kunnen leren.

Dit document bevat voorbeelden van een mogelijke planning en de invulling daarvan. Het is aan de PI om alles te regelen en in te delen.

Download bijlage
Workshops, activiteiten en trainingen
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 10 minuten

Een dag brandweerman

Tijdens deze workshop zijn gedetineerde vader en kind een dag brandweermannen. Ook kunnen vader en kind veel leren van brandweermannen over de brandweer en het gevaar van vuur.

Gezinsondersteunende producten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 10 minuten

Memory spel

Een memory spel met zowel gesloten als open vragen. Memory kan het geheugen, het concentratievermogen, de taalontwikkeling, en de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind stimuleren.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Activerende aanpak
Vernieuwd
20/3/2024
leestijd 15 minuten

Gezinnen in detentie

Volgens het CBS waren er in 2023 ruim 30.000 gedetineerden in Nederland, waarvan het overgrote deel man (ruim 28.000).