Workshop moodboard

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 5 minuten

Een leuke manier om elkaar te leren kennen, is door het maken van een moodboard. Vader en kind kunnen beide creatief aan de slag en kunnen zo ook tot leuke gespreksstof komen.

Dit document bevat een handleiding voor het personeel die deze workshop kan geven. Ook staat er een uitleg in die je kunt geven aan vader in detentie en zijn kind(eren). In de kennisbank kun je de bijbehorende PowerPointpresentatie vinden.

Download bijlage
Gezinsondersteunende producten
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 10 minuten

Memory spel

Een memory spel met zowel gesloten als open vragen. Memory kan het geheugen, het concentratievermogen, de taalontwikkeling, en de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind stimuleren.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 1 uur of meer

De Gezinsbenadering in penitentiaire inrichtingen: verbinding tussen gedetineerde vader en kind

Dit artikel, gepubliceerd in 'Verslaving in context', is geschreven door Simon Venema, Petrick Glasbergen en Annelies Kassenberg.

Werkdocumenten
Intensieve aanpak
Vernieuwd
10/11/2022
leestijd 5 minuten

Intakeformulier plaatsing vadervleugel

Dit intakeformulier kan door de vader in detentie worden ingevuld voor plaatsing op de vadervleugel.