Vaderschapstips voor (beeld)bellen

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 30 minuten

Het product betreft een boekje waarin vaders in detentie op een laagdrempelige manier toepasbare tips kunnen vinden over het invullen van hun vaderrol tijdens (beeld)bellen. Deze tips zijn gegenereerd uit gesprekken met hun peergroup. Dit product is in samenwerking met FNO GeestKracht ontwikkeld.

Onderdelen zijn onder andere:

Tips hoe de vader deel uit kan blijven maken van het gezin. Hierbij worden voorbeelden uitgeschreven van spelletjes die een gedetineerde vader via (beeld)bellen met zijn kind kan doen zoals samen schilderen, wie ben ik?, woordenslang, dilemma’s, supermarktspel, alfabet-huppelen, liedjes raden, etc.. 

Doel: het doel van het boekje om via (beeld)bellen deel uit te blijven maken van het dagelijkse leven binnen het gezin, zodat de contacten zo normaal mogelijk kunnen verlopen.

Onderbouwing: voor de opvoeding van een kind spelen zowel de vader als de moeder een belangrijke rol. Vaders besteden een deel van hun tijd als vader aan spelen met hun jonge kinderen. De kinderen geven ook de voorkeur aan hun vader als het gaat om spelen. Deze rol van de vader bevordert een actieve, competitieve, autonome en nieuwsgierige houding van het kind. Daarnaast heeft het een positieve werking op de sociale ontwikkeling van het kind en leert het kind over het beheersen van agressie. Hierdoor speelt de vader, naast de moeder, een unieke rol in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het is dan ook belangrijk dat een vader zijn rol kan blijven invullen vanuit detentie.

Implementeerbaarheid: nieuwe vaders zouden dit boekje direct kunnen ontvangen wanneer ze in detentie terecht komen. Zij kunnen zelf besluiten of ze hier gebruik van willen maken. Neveneffect is dat de nieuwe vaders al bij de start van hun detentie aandacht krijgen voor hun rol als vader. Professionals binnen de PI zullen als cultuurdragers dit product kunnen ondersteunen en er in de loop van de detentie regelmatig aandacht aan kunnen besteden.

Download bijlage
Workshops, activiteiten en trainingen
Activerende aanpak
Vernieuwd
24/1/2024
leestijd 30 minuten

Werkboek training 'Vaderrol in Detentie'

Voor u ligt het werkboekje van de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg.

Theoretische modellen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
4/2/2023
leestijd 10 minuten

The Piramid Model: three levels of child-oriented work in prisons

All actions that penal institutions can carry out in the field of child-oriented work can be divided into three levels: 1) the facilitative level, 2) the active level, and 3) the intensive level.

Gezinsondersteunende producten
Activerende aanpak
Vernieuwd
3/4/2023
leestijd 1 uur of meer

Samen naar huis

Dit werkboek is ontwikkeld om het re-integratieproces (terugkeer naar gezin) te bevorderen. Gezinnen worden uitgedaagd om te praten over het moment dat ‘papa’ weer vrijkomt. Het werkboek kan worden...