Uitleg over categorieën

Onze kennisbank is gevuld met alle kennis en documenten opgedaan tijdens (wetenschappelijk) onderzoek en pilots van de Gezinsbenadering. Deze vallen onder verschillende categorieën, maar wat houden deze precies in? We hebben het even kort op een rijtje gezet.

(Wetenschappelijk) onderzoek

Alle door ons gepubliceerde (wetenschappelijke) artikelen.

Gezinsondersteunende producten

Concrete producten, zoals (werk)boekjes, die gebruikt kunnen
worden door gezinnen met een ouder in detentie. Het doel van de producten is werken aan positieve gezinsrelaties en detentieschade voor kinderen verminderen.

Theoretische modellen

Uit (wetenschappelijk) onderzoek ontstaan modellen, bruikbare
configuraties of concepten die een basis kunnen vormen voor verdere acties aangaande kindgericht werken in de penitentiaire inrichting.

Posters

Posters die gericht zijn op kindvriendelijkheid, positieve psychologie en/of detentieklimaat.

Workshops,  activiteiten en trainingen

Beschreven workshops voor vaders, vaders en kinderen, en activiteiten
voor het hele gezin die binnen de penitentiaire inrichtingen uit te voeren zijn.

Stappenplan implementatie

Een stap-voor-stap implementatieplan om een intensieve aanpak
binnen een penitentiaire inrichting op te zetten.

Werkdocumenten

Diverse interne documenten waar een PI mee zou kunnen werken, zoals
reglementen, een intakeformulier, flyers etc.