Workshop gezinsbenadering in Nederlandse penitentiaire inrichtingen (VOL!!!)

VOL!!!

Gezinsbenadering in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen: Onderzoek en actie

In deze sessie staan drie vragen centraal:

  1. wat weten we op basis van wetenschappelijk onderzoek over ouderschap, gezin en detentie?
  2. wat kunnen gevangenissen doen om ouders in detentie en hun gezinsleden te ondersteunen?
  3. hoe zou de ideale aanpak rondom vaderschap, gezin en detentie er uit moeten zien?

Workshopleiders:

Simon Venema, Wetenschappelijk onderzoeker
Lectoraat Verslavingskunde & Forensische Zorg van de Hanzehogeschool Groningen en de afdeling onderzoek van Verslavingszorg Noord Nederland

Petrick Glasbergen projectleider Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering
Lectoraat Verslavingskunde & Forensische Zorg van de Hanzehogeschool Groningen

Bron:
Expertisecentrum Kind