Vadervleugel in Norgerhaven geopend

NORG – In Norgerhaven in Veenhuizen is donderdag 8 juni de derde vadervleugel in een Nederlandse gevangenis geopend. Ook Esserheem, net als Norgerhaven onderdeel van penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen, en PI Leeuwarden hebben een speciale vleugel waar vaders hun detentie doorbrengen en tevens in de gelegenheid worden gesteld om hun vaderrol in te kunnen vullen.

De ingebruikname van de vadervleugel, waar plek is voor 24 gedetineerden, is onderdeel van de gezinsbenadering. Doel hiervan is om de schade die kinderen ondervinden doordat hun vader in de gevangenis zit zoveel mogelijk te beperken. Doel is ook dat gedetineerden niet terugvallen in crimineel gedrag, maar hun vaderrol invullen. En de gezinsbenadering moet de intergenerationele overdracht, waardoor een kind net als de vader het foute pad op gaat, doorbreken. Bij de gezinsbenadering staat altijd het belang van het kind centraal.

Samen met gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot verrichtte Carla van Lomwel van Team Kinderombudsman de opening van de vadervleugel in Norgerhaven. “Fijn om hier te zijn namens  Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, wij vinden dit een heel belangrijk initiatief. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun ouders. Wij willen dat de omgeving deze kinderen een eerlijke kans geeft.” De Kinderombudsvrouw roept andere gevangenissen op om ook stappen te zetten op het gebied van gezinsbenadering. Van Lomwel: “Wacht niet tot een verbouwing, of een groots plan, doe vandaag al wat kan. In het belang van alle kinderen die hiermee moeten dealen!”

Gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot benadrukt dat er veel partijen zijn betrokken bij de gezinsbenadering. “Dit is veel breder dan alleen maar de gevangenis. We werken samen met bijvoorbeeld wijkteams (als spil in het zorg- en hulpaanbod), gemeenten, reclassering, jeugdzorg en vrijwilligersorganisaties zoals Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg. Daarnaast wil ik ook zeker onze samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen benoemen. Heel veel studenten hebben de afgelopen jaren hele nuttige en mooie producten ontwikkeld, zoals folders, flyers, posters en de website www.gezinsbenadering.nl.”

Gedetineerde vaders krijgen op de vadervleugel extra faciliteiten, wanneer dit in het belang is van hun kind(eren). Zo kunnen kinderen in een kindvriendelijk ingerichte gezinskamer op bezoek bij hun vader en is er een mogelijkheid dat vaders vanuit de eigen cel via skype hun kinderen voorlezen, helpen met huiswerk of gewoon even bijkletsen. Gedetineerden op de vadervleugel nemen ook deel aan speciale trainingen en cursussen over thema’s als vaderschap en opvoeden.

Door Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aanpak en de effecten van de gezinsbenadering in PI Veenhuizen en PI Leeuwarden.

Bron:
Dekrantnieuws.nl