Samenwerking in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein aan de hand van de samenwerkingsdriehoek

Het regioteam Zorg & Veiligheid, onderdeel van het Platform Sociaal Domein, heeft als doel gemeenten en ketenpartners (van uitvoerend, beleidsmatig tot bestuurlijk niveau) in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein te ondersteunen zodat zij meer impact kunnen maken voor inwoners in een kwetsbare positie. De regioadviseurs Zorg & Veiligheid geven hier invulling aan door tijdig en in samenhang met andere opgaven vraaggericht en proactief ondersteuning te bieden in de regio.

Bron:
VNG