Minister Weerwind maakt 500.000 euro beschikbaar voor activiteiten ter bevordering van het ouder-kind contact

26 juni 2023

Ieder jaar voor de zomer informeer ik uw Kamer over ontwikkelingen in het gevangeniswezen en de uitvoering van de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ ten aanzien van effectieve gevangenisstraffen. Hierbij ontvangt u de vijfde voortgangsbrief.

Gevangenisstraffen hebben tot doel om de rechtsorde te herstellen, gedetineerden perspectief te bieden en recidive te voorkomen, met oog voor het belang van slachtoffers en nabestaanden. Gedetineerden zijn daarbij aan onze zorg toevertrouwd. Daarom moeten zij erop kunnen rekenen dat hun gevangenisstraf op een humane en veilige manier ten uitvoer wordt gelegd. De medewerkers van de penitentiaire inrichtingen (PI) verdienen te werken in een veilige werkomgeving. Afgelopen maand bleek uit het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat in PI Nieuwersluis van beide niet altijd sprake is geweest. 2 Dat grijpt mij zeer aan. De situatie in PI Nieuwersluis straalt helaas slecht af op het gehele gevangeniswezen en dat betreur ik. Daar waar het mis gaat moeten we er niet omheen draaien of wegkijken maar maatregelen treffen om grensoverschrijdend gedrag in de PI’s te voorkomen. Andersom verdienen de medewerkers ook onze erkenning en waardering.

Bron:
Rijksoverheid