Hanzehogeschool en PI Veenhuizen winnen EuroPris Award

Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering

Het initiatief waarmee de penitentiaire inrichting en hogeschool in de prijzen vallen is de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering binnen de muren van gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Deze innovatiewerkplaats bestaat sinds 2018 en vanuit deze locatie hebben de afgelopen jaren 140 studenten van uiteenlopende studierichtingen van de Hanzehogeschool een bijdrage geleverd aan het verder ontwikkelen van de gezinsbenadering. Zo doen de studenten praktijkgericht onderzoek en werken ze samen met gevangenispersoneel allerlei projecten en producten uit die ingezet kunnen worden om het contact tussen een kind en zijn gedetineerde vader te kunnen verbeteren.

Pilot in Veenhuizen en Leeuwarden

De gezinsbenadering is in 2017 als pilot gestart binnen de penitentiaire inrichtingen in Leeuwarden en Veenhuizen en is inmiddels onderdeel van de dagelijkse praktijk van de gevangenissen in Friesland en Drenthe. Zo hebben beide PI’s bijvoorbeeld als enige in het land een vadervleugel. Uitgangspunt van de gezinsbenadering is dat er meer aandacht is voor kinderen van gedetineerden. Met als doel het voorkomen van detentieschade bij kinderen waarvan de vader vastzit, het doorbreken van criminogene gezinssituaties, het terugdringen van recidive van de vader en het doorbreken van de transgenerationele overdracht van criminaliteit van vader op kind.

EuroPris Prison Achievement Award

Uit 24 inzendingen uit heel Europa werd de Innovatiewerkplaats tot winnaar uitgeroepen van de EuroPris Prison Achievement Award. Vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot van PI Veenhuizen is trots op de prijs. “Een prachtige waardering van een bijzonder initiatief. Het is ook heel mooi en goed dat studenten letterlijk een kijkje kunnen nemen binnen de gevangenismuren en samen met ons personeel een rol kunnen spelen om het contact tussen kinderen en hun vaders, ondanks de detentie, zo goed mogelijk te houden. Dat is erg belangrijk voor de kinderen, maar ook hun vaders en zorgt bovendien voor een veiliger samenleving.”

Belangrijke verandering

Eric Blaauw, lector Verslavingskunde en Forensische Zorg van Hanzehogeschool Groningen: “Door de studenten wordt met veel inzet en energie gewerkt binnen de Innovatiewerkplaats en vadervleugel. In een omgeving die zich moeilijk laat veranderen is het PI Veenhuizen en de Hanzehogeschool toch gelukt om samen deze belangrijke verandering te realiseren. Voor bindende conclusies is het nog te vroeg, maar wetenschappelijk onderzoek suggereert wel dat sterkere familierelaties detentieschade bij kinderen en recidivecijfers bij gedetineerde vaders positief beïnvloeden.”

Bron:
DJI Nieuws