Stappenplan inloopruimte

door
Project Gezinsbenadering
6/10/2022
leestijd 30 minuten

Dit stappenplan is een leidraad om een laagdrempelige inloopruimte in te richten waar vaders advies kunnen vragen en vragen kunnen stellen aan een expert op het gebied van het aangaan van vader- kindrelaties, opvoeding, maar ook hun verhaal kunnen doen wanneer er iets dwarszit omtrent hun rol als jonge vader. Dit stappenplan is in samenwerking met FNO GeestKracht ontwikkeld.

Doel: het doel is om erkenning en ondersteuning te bieden vanuit de PI, zodat jongvolwassen vaders hun vaderrol kunnen creëren en (blijven) invullen vanuit detentie en de behoeftes van de vaders omtrent vaderschap worden vervuld.  

Onderbouwing: wanneer een vader gedetineerd raakt, neemt diegene tot op zekere hoogte een gevangenisidentiteit aan die sterk gevormd worden door heersende normen van genderrollen. Er wordt bijvoorbeeld van hen verwacht dat ze uit de buurt blijven van personeel en geen emoties tonen. Deze gevangenisidentiteit staat vaak haaks op de vaderschapsidentiteit, wat het uiten van hun vaderrol belemmert en het risico vergroot dat de gedetineerde zijn rol als vader zal negeren wanneer hij weervrijkomt.

Implementeerbaarheid: er zullen verschillende stappen worden genomen voordat deze kamer kan worden geïmplementeerd in de PI. De meerwaarde van het product moet duidelijk worden gemaakt. Het management van de PI moet toestemming geven en een locatie toewijzen waar de inloopruimte mogelijk kan worden ingericht. Hierna zal contact moeten worden opgenomen met vrijwilligersorganisaties en besproken worden op welke dag in de week de inloopruimte open zal zijn en welke componenten worden toegevoegd aan de kamer. Bovendien moet er worden besloten wat deze andere componenten zullen zijn. Het samenwerkingsverband met de Hanzehogeschool kan gebuikt worden, zodat een net afgestudeerde student met de ervaringsdeskundige/expert mee kan lopen en ervaring op kan doen. Als laatst moeten producten worden verzameld die kunnen worden aangeboden in de ruimte en moet een communicatieplan gemaakt worden om intern en extern duidelijk te maken wat de meerwaarde zou kunnen zijn van deinloopruimte.

Download bijlage
Posters
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
11/1/2023
leestijd 5 minuten

Kleurplaat kindvriendelijke entree-route

Deze kleurplaat, die gelijk is aan de Poster Entree-route, kan worden uitgeprint voor de kinderen die bij papa op bezoek komen. Ze kunnen de kleurplaat daar in kleuren, of mee naar huis nemen. Op d...

Workshops, activiteiten en trainingen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
15/2/2023
leestijd 10 minuten

Sportdag

Met deze activiteit kunnen kinderen een dagje bewegen en sporten met papa in de gevangenis.

Theoretische modellen
Vernieuwd
25/1/2023
leestijd 15 minuten

Drum & bass document

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen...